Listování
od 

Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj / Daněk, T., Hudeček, V., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Žůrek, P. -- Ostrava : Muzeum Sokolov, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj / Daněk, T., Hudeček, V., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Žůrek, P. -- Ostrava : Okresní muzem Sokolov, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Seifert, Antonín, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné / Bohdálek, Petr, Brož, M., Cajz, Vladimír, Godány, Josef, Kycl, Petr, Rambousek, Petr, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Uličný, David, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA) / Godány, Josef, Kryštofová, Eva, Pecina, Vratislav, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch / Čurda, Jan, Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 / Godány, Josef, Konečný, František, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků" / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Mašek, Dalibor, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I" / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů / Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie) / Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území / Godány, Josef, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k záměru "Pískovna Věrovany" pro MŽP / Čurda, Jan, Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)