Listování
od 

Our World in concrete & structures -- Singapore : John S.I. Tan, CIPremier, 2000
Outokumpu Deep Drilling Project 2003-2010 -- Espoo : Geological Survey of Finland, 2011
Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí / Anger, Ladislav, Jenikovská, Eva, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod / Anger, Ladislav, Jenikovská, Eva, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor / Anger, Ladislav, Jenikovská, Eva, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005 / Bůzek, František, Kadlecová, Renata, Kvítek, Tomáš, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech / Buzek, František, Kadlecová, Renáta, Kvítek, Tomáš, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku / Bůzek, František, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renata, Válková, Ivana, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku / Bůzek, František, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renata, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin / Lukschová, Šárka, Pertold, Zdeněk, Přikryl, Richard, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Ovzduší 99 -- Brno : Masarykova Universita Brno, 1999 -- ISBN 80-210-2018-0
Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference -- S.l. : s.n., 1999
Ovzduší 2001 -- Brno, 2001 -- ISBN 80-210-2591-3
Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003 -- Brno : Masarykova universita v Brně, 2003 -- ISBN 80-210-3107-7
Ovzduší 2005 -- Brno : Masarykova univerzita, 2005 -- ISBN 80-210-3688-5
Ovzduší 2009 -- Brno : Masarykova universita, 2009 -- ISBN 978-80-210-4829-4
Ovzduší'99. Book of Abstracts. -- Brno, 1999
Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2006 -- ISBN 80-86832-21-X
Ozon ve vnitřním prostředí / Balcar, Adam, Mihaljevič, Martin, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Ozone in indoor air