Listování
od 

Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- Turnov : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky pro Správu CHKO Český ráj, 2006 -- ISBN 80-902751-5-X
Pískovcový fenomén: klima, život a refiéf. Das Sandsteinphänomen Klima, Leben und Georelief -- Praha : Zlatý Kůň a Česká speleologická společnost, 1998
Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Das Sandsteinphänomen Klima, Leben und Georelief -- Praha : Zlatý Kůň a Česká speleologická společnost, 1998
Pískovcový fenomén: Klima, život a reliéf. Das Sandsteinphanomen: Klima, Leben und Georelief -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností a Geologickým ústavem AV ČR, 1998 -- ISBN 80-85304-45-7
Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky : závěrečná zpráva / Bosák, Pavel, Čáp, P., Zelenka, P., Žák, Karel -- Praha : LHOIST ČR, s. r. o, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pittsburgh coal conference, Osaka/Japan, 2004 -- Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004
Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha / Procházka, Josef, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Plaster Casts: Making, Collecting And Displaying From Classical Antiquity To The Present -- Berlin-New York : Walter De Gruyter -- ISBN 978-3-11-020856-6
Plastové odpady -- Praha : Vydavatelství VŠCHT Praha, 1999
Platinum-Group Elements - from Genesis to Beneficiation and Environmental Impact - Extended Abstracts -- Oulu; Finland : Geological Survey of Finland, 2005 -- ISBN 951-690-931-0
Plaxis implementation of hypoplasticity / Mašín, David, 2009
Typ dokumentu: software
Zdroj: UK, PřF
Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej na tle struktur morfotektonicznych podloza czwartorzedu - X.Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski -- Sosnowiec : W et W, 2003 -- ISBN 83-7372-637-3
Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisly w czasie ostatniego zlodowacenia XIV Konferencja -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2007 -- ISBN 978-83-7538-171-9
Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve
Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů / Bajer, A., Bajer, Aleš, Bubík, M., Bubík, Miroslav, Fišáková Nývltová, Miriam, Lisá, Lenka, Nývltová-Fišáková, Miriam, Poul, Ivan -- Praha : Česká geologická společnost, 2009 -- ISBN 978-80-904208-3-0
Typ dokumentu: monografie, sborník
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (RIV)
Po stopách Keltů na Berounsku -- Beroun : Nakladatelství MH, 2004
Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií. -- Praha : Česká orientalistická společnost -- ISBN 978-80-87180-02-0
Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 1987
Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov -- Bratislava : Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava, 2012
Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě -- Brno : Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU -- ISBN 80-210-2933-1