Listování
od 

Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian) / Chlupáč, I., Havlíček, Pavel, Kříž, Jiří, Kukal, Zdeněk, Štorch, P. -- Praha : Czech Geological Survey, 1998 -- ISBN 80-7075-246-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Palaeozoic Palynology in Space and Time -- Praha : UK Praha, 2006
Palaeozoic Palynology in space and time : CIMP general meeting 2006: book of abstracts -- Prague : Institute of Geology, Academy of Science, 2006
Palaeozoic palynology in space and time. Book of abstracts -- Prague : Institute of Geology Academy of Science, 2006
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Palaeozoic polyphase tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic). / Kachlík, Václav, Maluski, Henri, Marheine, Dirk, Patočka, František, 1999
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Palaeozoic Vertebrate Biochronology and Global Marine/Non-Marine Correlation, Final Report of IGCP 328 (1991-1996). Courier Forschungsinstitut-Senckenberg 223 -- Frankfurt am Main : Seckenbergische Naturforschende Gesellschaft, 2000 -- ISBN 3-929907-65-8
Palaoklimaforschung / Palaeoclimate Research.
Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- Praha : Univerzita Karlova - Česká geologická společnost, 1993
Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Exkursion Nr.2 -- Praha : Univerzita Karlova - Česká geologická společnost, 1993
Paläontologische Zeitschrift - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- Praha : Univerzita Karlova - Česká geologická společnost, 1993
Paleobiogeography. Using Fossils to Study Global Change, Plate Tectonics, and Evolution. New York, 2000. 222 s.
Paleocommunities -- Cambridge : Cambridge University Press -- ISBN 0-521-36398-5
Paleocommunities -- Cambridge : Cambridge University Press -- ISBN 0-521-36398-5
Paleocommunities: A Case Study from the Silurian and Lower Devonian -- Cambridge : Cambridge University Press, 1999 -- ISBN 0-521-36398-5
Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz / Petrová, Pavla, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví / Břízová, Eva -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- Brno : Univerzita J. E. Purkyně, fakulta přírodovědecká, 1984
Paleofloristic and Paleoclimate changes during Cretaceous and Tertiary. Proceeding of the International Symposium -- Bratislava : Geologický ústav D. Štúra Bratislava, 1993
Paleofloristic and paleoclimatic changes during Cretaceous and Tertiary. Proceedings of the international symposium -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 -- ISBN 80-85314-26-6
Paleofluid migration in granitoid rocks: Study of ůfluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality