Listování
od 

Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. : (9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008 -- Prague : Czech Geological Society,, 2008
.Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov -- Bratislava, 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8
Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov -- Bratislava : Štátný geologický ústav Dionýza Štúra, 2007 -- ISBN 9788088974918
paleontologie -- Madrid : Museo Geominero -- ISBN 978-84-7840-759-0
Paleontologija, paleobiogeografija i paleoekologija ; materialy LIII sessiji Paleontologičekovo obščestva -- Moskva : Rossijskaja akademija nauk , 2007
Paleoozoic amalgamtation of the Central Europe -- London : Geological Society of London -- ISBN 0305-8719
Paleozoic palynology in space and time, CIMP General Meeting 2006 -- Prague : Institut of Geology, Academy of Sciences of the CR, 2006 -- ISBN 80-903511-3-1
Paleozoic palynology in space and time,CIMP General Meeting 2006 -- Prague : Institut of Geology, Academy of Sciences of the CR, 2006 -- ISBN 80-903511-3-1
Paleozoic Seas Symposium -- Graz, 2009 -- ISBN 1608-8166
Paleozoikum 2003
Palynological and geological study of the borehole Čej 27
Palynological and palaeoalgological research of the protected locality Jezro
Palynological evaluation of the bore Čej 27 in the depth interval 1-2 m
Palynologické a geologické vyhodnocení vrtu Čej 27 / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynologické vyhodnocení vrtu Čej 27 v hloubkovém intervalu 1-2 m / Břízová, Eva -- ČGÚ Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero / Břízová, Eva -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynologie vybraných vzorků z vrtů Holany / Svobodová, Marcela -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynologie vzorků z Ekvádoru / Dašková, Jiřina -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran / Klápště, Jan
PANGEO Austria 2002 -- Salzburg : University of Salzburg, 2002