Listování
od 

Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene -- Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2009
Peška, J. 2009: Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. -- Olomouc : Archeologické centrum Olomouc -- ISBN 978-80-86989-14-3
Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century -- Brno : UGV MU Brno, MZM Brno, 2008 -- ISBN 978-80-7028-324-0
Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century : proceedings of the 4th International Petroarcheological Symposium in Wrocław, October 2007, 11-13 -- Brno : Ústav geologických věd PřF MU v Brně, 2008 -- ISBN 978-80-7028-324-0
Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century (Přichystal, A. - Krmíček, L. - Halavínová, M. eds.) -- Brno : Ústav geologických věd, Moravské zemské muzeum, 2008 -- ISBN 978-80-7028-324-0
Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí / Bosák, Pavel, Dobrovolný, Jiří, Korbelová, Zuzana, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava, Svobodová, Marcela -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon) / Gilíková, Helena, 2007
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19) / Kováčik, Martin, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka / Novák, Jiří Karel -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrografický popis vyvřelin z lokality Bito Ramble východně od Kingstonu, Jižní Jamajka / Novák, Jiří Karel -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- Praha : USMH, 1996
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie deformovaného spilitu (k průzkumnému úkolu Družec) / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel -- Praha : GET, s. r. o, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko) / Šrein, Vladimír -- Praha : USMH, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrographical and Geochemical Characterization of Obsidian Sources in Turkey / Drápalová, R., Přichystal, Antonín, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Petrographical atlas of basic rock-types on the map sheets Avan and Eshtobin / Kováčik, Martin, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrography of 19 rock-samples from Antarctica (AP1-AP19)
Petrography of crushed rocks from the Fuchsmeier's Quarry near Eferding, the South Bohemian batholith / Böhmová, Vlasta, Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava, Straková, Jarmila -- Prague : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrography of Lower Cretaceous volcanic and pyroclastics rocks from the Benbow Inlier-West. Preliminary report no. 2 / Böhmová, Vlasta, Bosák, Pavel, Korbelová, Zuzana, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the CR, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrológia a geodynamika -- Bratislava : UK a GÚ SAV, 2005 -- ISBN 80-223-2066-8
Petrológia a geodynamika, Zborník abstraktov, 26. máj 2005 -- Bratislava : Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského a Geologický ústav Slovenské akadémie ved, 2005 -- ISBN ISBN 80-223-206