Listování
od 

Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín -- Bratislava : Vydavatel`stvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2009 -- ISBN 978-80-223-2653-7
Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí / Buda, Jan, Godány, Josef, Šrein, Vladimír, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Petřkovice. On Shouldered Points and Female Figurines (ed. J. A. Svoboda) -- Brno : Archeologický ústav AV ČR v Brně -- ISBN 978-80-86023-96-0
Ph. D. Workshop 2009 Proceedings -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
Ph. D. Workshop 2009 Proceedings -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009 -- ISBN 978-80-86407-78-4
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ph. D. Workshop Proceedings -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2006
pH of surface water at year 2007: Basin of the Morava river
pH of surface water at years 1984-1992: Basin of the Berounka river
pH of surface water at years 1984-1993: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
pH of surface water at years 1984-1994: Basin of the Upper Vltava river
pH of surface water at years 1984-1995: Basin of the Labe river (headwater)
pH of surface water at years 1984-1996: Basin of the Odra river
pH of surface water at years 1985 - 1995: Basin of the Lower Vltava river
pH of surface water at years 1985-1996: Basin of the Morava river
pH of surface water at years 1987-1996: Basin of the Dyje river
pH of surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
pH of surface water at years 2007-2008: Basin of the Odra river
pH of surface water at years 2007-2009: Basin of the Dyje river
pH of surface water at years 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
pH of surface water at years 2008-2009: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)