Listování
od 

Ph. D. Workshop Proceedings -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2006
pH of surface water at year 2007: Basin of the Morava river
pH of surface water at years 1984-1992: Basin of the Berounka river
pH of surface water at years 1984-1993: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
pH of surface water at years 1984-1994: Basin of the Upper Vltava river
pH of surface water at years 1984-1995: Basin of the Labe river (headwater)
pH of surface water at years 1984-1996: Basin of the Odra river
pH of surface water at years 1985 - 1995: Basin of the Lower Vltava river
pH of surface water at years 1985-1996: Basin of the Morava river
pH of surface water at years 1987-1996: Basin of the Dyje river
pH of surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
pH of surface water at years 2007-2008: Basin of the Odra river
pH of surface water at years 2007-2009: Basin of the Dyje river
pH of surface water at years 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
pH of surface water at years 2008-2009: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
pH of surface water at years 2008-2010: Basin of the Berounka river
pH of surface water at years 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)