Listování
od 

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí / Bohdálek, Petr, Budil, Petr, Burda, Jiří, Čurda, Jan, Dušek, Karel, Dvořáková, Vlastimila, Franců, Juraj, Godány, Josef, Krejčí, Oldřich, Lojka, Richard, Manda, Štěpán, Müller, Pavel, Novák, Jaroslav, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Šimůnek, Zbyněk, Venera, Zdeněk, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma / Breiter, Karel, 2001
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1987
Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech / Baldík, Vít, Franců, Eva, Geršl, Milan, Havlín, Aleš, Krejčí, Oldřich, Kryštofová, Eva, Novotný, Roman, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku / Baldík, Vít, Krumlová, Hana, Kryštofová, Eva, Müller, Pavel, Novotný, Roman, Paleček, Martin, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011 / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky -- Bratislava : Geografický ústav SAV, 1997
Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990 -- Brno : Regiograph, 1998
Podolí Formation - Raison d´etre
Podolské souvrství - Raison d´etre / Gilíková, Helena, Otava, Jiří, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov -- Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2014
Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů / Binko, Richard, Bokr, Pavel, Breiterová, Hana, Budil, Petr, Čejchanová, Alena, Fifernová, Martina, Gürtlerová, Pavla, Kondrová, Lucie, Moravcová, Olga, Sidorinová, Tamara, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Godány, Josef, Rambousek, Petr, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Podvodní geologický kompas / Baldík, Vít, Novotný, Roman, 2006
Typ dokumentu: prototyp, funkční vzorek
Zdroj: ČGS (RIV)
Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii : Česká speleologická společnost -- ISBN 978-80-254-5250-9
Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku / Bílková, D., Cílek, Václav, Hromas, J., Novotná, J., Vávra, M. -- Praha : Olympia, 2002 -- ISBN 80-7033-519-X
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní Praha / Cílek, Václav -- Praha : Zlatý Kůň, 1995
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní Praha / Cílek, Václav, Korba, M., Majer, M. -- Praha : Eminent, 2008 -- ISBN 978-80-7281-346-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci -- Praha : Metrostav, 1994
Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- Praha : Český tunelářský komitét ITA/AITES, 2003