Listování
od 

Podvodní geologický kompas / Baldík, Vít, Novotný, Roman, 2006
Typ dokumentu: prototyp, funkční vzorek
Zdroj: ČGS (RIV)
Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii : Česká speleologická společnost -- ISBN 978-80-254-5250-9
Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku / Bílková, D., Cílek, Václav, Hromas, J., Novotná, J., Vávra, M. -- Praha : Olympia, 2002 -- ISBN 80-7033-519-X
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní Praha / Cílek, Václav -- Praha : Zlatý Kůň, 1995
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní Praha / Cílek, Václav, Korba, M., Majer, M. -- Praha : Eminent, 2008 -- ISBN 978-80-7281-346-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci -- Praha : Metrostav, 1994
Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- Praha : Český tunelářský komitét ITA/AITES, 2003
Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI -- Praha : Vědeckotechnická společnost, 2009 -- ISBN 978-80-02-02182-7
Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII -- Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010 -- ISBN 978-80-02-02262-6
Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII -- Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010 -- ISBN 978-80-02-02262-6
Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000 / Franěk, Jan, Kociánová, Lenka, Kopačková, Veronika, Martínek, Karel, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. 1/1 -- Praha : Archeologický ústav AV ČR Praha; Ústav archeologické pamtkové péče středních Čech, 2005
Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi / Brnić, Ž., Dobeš, Miroslav, Hlaváč, Jaroslav, Kyselý, René, Likovský, Jakub, Limburský, Petr, Popelka, M. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2013 -- ISBN 978-80-87365-65-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2003-2012 / Hodková, Tereza, Kavina, Pavel, Sitenský, Ivo, Starý, Jaromír, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Pokusy a dobrodružství : poznámky k eseji -- Praha : Karolinum, 2008
Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků / Břízová, Eva, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků / Břízová, Eva, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Polar Ecology Conference 2012 -- České Budějovice : Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, 2012 -- ISBN 978-80-7394-375-2
Polen
The Polish climate in the European context -- Dordrecht : Springer, 2010