Listování
od 

Pollen XI IPC Congress -- Córdoba : Universida DE Córdoba, 2004 -- ISBN 1135-8408
Polní geotechnické metody - 25. mezinárodní seminář -- Ústí nad Labem : AZ Consult spol. s r. o.
Polní Geotechnické Metody 2008 -- Ústí nad Labem : AZ Consult, Ústí nad Labem
Polskie towarzystwo mineralogiczne - prace specjalne -- Krakow : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1996 -- ISBN 0867-7360
Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, Zeszyt 9 -- Kraków : Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 1997
Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011 -- ISBN 978-80-89343-51-5
Polygon delimitation in test locality - 2. stage. Geological project study.
Polyimides and Other High Temperature Polymers: Synthesis, Characterization and Applications. vol. 4 -- Boston : K.L. Mittal, 2007
PolyLX - the MATLAB toolbox for quantitative analysis of microstructures / Lexa, Ondrej, 2005
Typ dokumentu: software
Zdroj: UK, PřF
Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000 / Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Zelenková, Kateřina, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000 / Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Zelenková, Kateřina, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000 / Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Zelenková, Kateřina, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Pomezí Čech a Moravy,sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy , 1999
Poorly know Kamchatka
A poorly known Kamchatka
Porody i mineraly na bolšich glubinach i na zemnoj poverchnosti: subprojekty. Projekt No. 408 -- Apatity : Poligraph, 1999
Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb / Sýkorová, Ivana, Weishauptová, Zuzana -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR / Aichler, Jaroslav, Binko, Richard, Čápová, Dana, Čejchanová, Alena, Čoupek, Petr, Javůrková, M., Krejčí, Zuzana, Marková, M., Moravcová, Olga, Sedláček, J., Tomas, Robert, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Portál státní geologické služby / Aichler, Jaroslav, Binko, Richard, Čápová, Dana, Čejchanová, Alena, Gürtlerová, Pavla, Horníčková, Eva, Javůrková, Milada, Krejčí, Zuzana, Marková, Marie, Moravcová, Olga, Richard, Rýda, Sedláček, Jan, Škuta, Svatopluk, Štrupl, Vít, Tomas, Robert, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007 -- Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007