Listování
od 

Poorly know Kamchatka
A poorly known Kamchatka
Porody i mineraly na bolšich glubinach i na zemnoj poverchnosti: subprojekty. Projekt No. 408 -- Apatity : Poligraph, 1999
Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb / Sýkorová, Ivana, Weishauptová, Zuzana -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR / Aichler, Jaroslav, Binko, Richard, Čápová, Dana, Čejchanová, Alena, Čoupek, Petr, Javůrková, M., Krejčí, Zuzana, Marková, M., Moravcová, Olga, Sedláček, J., Tomas, Robert, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Portál státní geologické služby / Aichler, Jaroslav, Binko, Richard, Čápová, Dana, Čejchanová, Alena, Gürtlerová, Pavla, Horníčková, Eva, Javůrková, Milada, Krejčí, Zuzana, Marková, Marie, Moravcová, Olga, Richard, Rýda, Sedláček, Jan, Škuta, Svatopluk, Štrupl, Vít, Tomas, Robert, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007 -- Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007
Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP / Chlupáčová, Marta, Dědáček, Karel, Gnojek, Ivan, Hadrabová, Lenka, Hanák, Jaromír, Hladík, Vít, Hudečková, Eva, Kolejka, Vladimír, Matěj, František, Ondra, Pavel, Růžičková, Marie, Sedlák, Jiří, Svobodová, Ivana, Šrámek, Josef, Zabadal, Stanislav, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP / Chlupáčová, Marta, Gnojek, Ivan, Hanák, Jaromír, Hladík, Vít, Hrouda, František, Hudečková, Eva, Kašparec, Ivan, Kolejka, Vladimír, Matěj, František, Ondra, Pavel, Růžičková, Marie, Sedlák, Jiří, Šrámek, Josef, Zabadal, Stanislav, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP / Chlupáčová, Marta, Gnojek, Ivan, Hadrabová, Lenka, Hanák, Jaromír, Hladík, Vít, Hudečková, Eva, Kolejka, Vladimír, Matěj, František, Ondra, Pavel, Růžičková, Marie, Sedlák, Jiří, Svobodová, Ivana, Šrámek, Josef, Zabadal, Stanislav, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko / Seifert, Antonín, 2009
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu / Byczanski, Petr, Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu / Byczanski, Petr, Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici / Bosák, Pavel, Hladil, Jindřich, Štorch, Petr, Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT" / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Koukouzas, Nikolaos, Lojka, Richard, Tasáryová, Zuzana, Typou, Ioannis, Ziogou, Fotini, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou / Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění / Godány, Josef, Kortanová, Jana, Macháček, Milan, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL / Godány, Josef, Horáková, M., Mach, Karel, Rambousek, Petr, Svoboda, Ivan, Vrubel, Martin, Zíma, Jaroslav, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : LABRYS, o. p. s, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín / Lisá, Lenka, Petr, L. -- Praha : LABRYS, o. p. s, [2010]
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ