Listování
od 

Possibilities of using space after mining in floodplains for flood control in the area of intervention 1.3 - Reducing the risk of flooding; project plan 'Possibilities of spaces after mining in floodplains for flood protection measures' presented in the XXVII. Challenges of the Ministry of Environment for the submission of applications for support from the priority axis 3.1 'Reducing the risk of flooding' of the Operational Programme Environment (OPE). (in 2011)
Possible relations between earthquake swarms and injection-induced seismicity
Post Conference Tour Guide -- Praha : Novosad & Novosad, 1993
Post-magmatic hydrothermal processes and character of paleofluids in the Podlesí granite stock
Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock / Dobeš, Petr, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1999
Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí) -- Ostrava : Institute of geonics AS CR, 1999
Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1999
poster - Aplikace GEOINFO / Fifernová, Martina, Krejčí, Zuzana, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Postkonferenční exkurze Goldschmidtovy konference
Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí
Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí / Dobeš, Petr, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011 / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy / Babůrek, Jiří, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Petáková, Zdeňka, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek na Záměr těžby na ložisku Luhov z hlediska vlivu na ŽP v ČR. / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek na Záměr těžby na ložisku Rybnica - Lešna v Polsku z hlediska vlivu na ŽP v ČR / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Chotěvice. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Dolní Vernéřovice. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha / Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)