Listování
od 

Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Vojnův Městec. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Polná. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Kortanová, Jana, Macháček, Milan, Rambousek, Petr, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Posvátná krajina : eseje o místech, silách a dracích / Cílek, Václav -- Praha : Malvern, 2014 -- ISBN 978-80-87580-72-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Potenciál hlubinných akviferů středočeského permokarbonu pro ukládání CO2. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997 / Kolbek, J., Moravec, J.
POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Lojka, Richard, Tasáryová, Zuzana, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Potential of digitized complex of geophysical data for application in geology and environmental studies
Potential of mineral resources in Protected Landscape Area of the Czech Republic and their limits.
Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- Praha : Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, 1987
Pověsti z Čech -- Praha : Nakladatelství Plot -- ISBN 978-80-7428-011-5
Povodně a změny v krajině -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2007
Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl -- Brno : Regiograph, 1999
Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl -- Brno : Regiograph, 2001
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy -- Brno : Regiograph, 1999
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy -- Brno : Regiograph, 2001 -- ISBN 80-86377-05-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- Brno : Regiograph, 1999 -- ISBN 80-901844-9-9