Listování
od 

Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- Praha : Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, 1987
Pověsti z Čech -- Praha : Nakladatelství Plot -- ISBN 978-80-7428-011-5
Povodně a změny v krajině -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2007
Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl -- Brno : Regiograph, 1999
Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl -- Brno : Regiograph, 2001
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy -- Brno : Regiograph, 1999
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy -- Brno : Regiograph, 2001 -- ISBN 80-86377-05-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- Brno : Regiograph, 1999 -- ISBN 80-901844-9-9
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I / Vaishar, Antonín -- Brno : Regiograph, 1999 -- ISBN 80-901844-9-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl -- Brno : Regiograph, 1999
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl -- Brno : Regiograph, 2000
Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil -- Brno : Regiograph, 2000
Povodně v České republice v roce 2010 -- Praha : Český hydrometeorologický ústav -- ISBN 978-80-87577-04-2
Povodně v českých zemích -- Praha : Professional Publishing, 2007
Povodně v českých zemích / Hančil, V., Janata, J., Kozák, Jan, Munzar, Jan, Státníková, P. -- Praha : Professional Publishing, 2007 -- ISBN 978-80-86946-39-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Povodňové riziko ve speleologii - Holštejn, prosinec 2004 / Geršl, Milan, 2005
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Pozicioni i Albanideve ne brezin e rrudhosur Alpin Mesdhetar. Kongresi i 8-te Shqiptar i Gjeoshkencave. Libri i abstrakteve -- Tirane, 2001
Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- Praha : Český geologický úřad, 1990
Poznatky soudobé planetologie -- Praha : SNTL, 1991 -- ISBN 80-03-00654-6