Listování
od 

Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum / Blecha, Vratislav, Dvořák, Martin, Gürtler, Richard, Karous, Miloš, Nikl, Pavel, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Praha 9 - Kyje, geophysical survey
Praha -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2005 -- ISBN 80-86064-69-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Praha kamenná. Národní muzeum, Praha 1996, 287 stran / Březinová, D., Bukovanská, M., Dudková, I., Rybařík, V.
Prales Polom. Sborník prací Železné hory -- Nasavrky : Společnost přátel Železných hor, 1999 -- ISBN 80-86143-15-5
Pravěk Nová řada -- Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2004 -- ISBN 80-86399-18-4
Pravěká Praha -- Praha : Libri, 2005 -- ISBN 80-7277-236-8
Pravěká Praha / Blažek, V., Bureš, M., Cílek, Václav, Čtverák, V., Droberjar, E., Lutovský, M., Sklenář, K., Smejtek, L., Šmolíková, M., Turek, J., Waldhauser, J. -- Praha : Libri, 2005 -- ISBN 80-7277-236-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pravěký svět a jeho poznání. -- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha -- ISBN 978-80-86124-75-9
Pravidla pro používání počítačové sítě a v ní provozovaných služeb / Binko, Richard, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, Vítek, Josef, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Pražský vrch Petřín, Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl, 2001, 210 stran / Zavřel, Jan
Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- Berlin : Springer, 1995 -- ISBN 3-540--55472-6
Pre-Permian Geology of Central and Western Europe -- Berlin : Springer, 1995 -- ISBN 3-540-55472-6
Pre-Variscan Terrane Analysis of "Gondwanan Europe" -- Dresden : Staatlichen Museum Dresden, 1998 -- ISBN 3-910006-19-1
Precambrian in Younger Fold Belts - European Variscides, the Carpathians and Balkans -- Chichester : John Wiley, 1988 -- ISBN 0-471-91226-3
Precious stones in Bohemia and Moravia
Prediction, analysis and design in geomechanical applications -- Bologna : Patron Editore, 2005
Prehistoric Gold in Europe -- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1995 -- ISBN 0-7923-3255-5
Prehistorická jeskyně, Dolnověstonické studie -- Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2002
Prehistorické jeskyně -- Brno : Archeologický ústav AV ČR -- ISBN 80-86023-38-9