Listování
od 

Pravidla pro používání počítačové sítě a v ní provozovaných služeb / Binko, Richard, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, Vítek, Josef, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Pražský vrch Petřín, Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl, 2001, 210 stran / Zavřel, Jan
Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- Berlin : Springer, 1995 -- ISBN 3-540--55472-6
Pre-Permian Geology of Central and Western Europe -- Berlin : Springer, 1995 -- ISBN 3-540-55472-6
Pre-Variscan Terrane Analysis of "Gondwanan Europe" -- Dresden : Staatlichen Museum Dresden, 1998 -- ISBN 3-910006-19-1
Precambrian in Younger Fold Belts - European Variscides, the Carpathians and Balkans -- Chichester : John Wiley, 1988 -- ISBN 0-471-91226-3
Precious stones in Bohemia and Moravia
Prediction, analysis and design in geomechanical applications -- Bologna : Patron Editore, 2005
Prehistoric Gold in Europe -- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1995 -- ISBN 0-7923-3255-5
Prehistorická jeskyně, Dolnověstonické studie -- Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2002
Prehistorické jeskyně -- Brno : Archeologický ústav AV ČR -- ISBN 80-86023-38-9
Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2002 -- ISBN 80-86023-38-9
Prehistorické jeskyně (ed. J. Svoboda) -- Brno : AÚ AV ČR -- ISBN 80-86023-38-9
Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie -- Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2002 -- ISBN 80-86023-38-9
Preliminary study for the CGS programme focused on the Czech Cretaceous Basin and its basement
PREPROC - Software for automated preprocessing of digital seismic data. Manual edition July 1995 / Plešinger, Axel, Zedník, Jan, Zmeškal, M. -- Denver : NEIC, 1995
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Preprocessing pre aplikáciu MKP v úlohách geomechaniky. Kandidátska disertačná práca / Kolcun, Alexej -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1999
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Present state of development of geophysical methods applied for solving of environmental problems. - Study elaborated on demand of Ministry of the Environment of the Czech Republic.
Principy i kriterii rasčlenenija dokembrija v mobil'nych zonach -- Leningrad : Nauka, 1980
Príprava keramických materiálov -- Košice, 2003