Listování
od 

Preprocessing pre aplikáciu MKP v úlohách geomechaniky. Kandidátska disertačná práca / Kolcun, Alexej -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1999
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Present state of development of geophysical methods applied for solving of environmental problems. - Study elaborated on demand of Ministry of the Environment of the Czech Republic.
Principy i kriterii rasčlenenija dokembrija v mobil'nych zonach -- Leningrad : Nauka, 1980
Príprava keramických materiálov -- Košice, 2003
Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku -- Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007
Prírodovedec. 156
Prírodovedné, informatické a matematické štúdie
Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠBTU, 2001
Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- Brno : Československá vědeckotechnická společnost rud, 1983 : Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, 2003
Problematika historických a vzácných knižních fondů -- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno, 2009 -- ISBN 978-80-7053-283-6
Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008 -- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci - Sdružení knihoven České republiky Brno, 2009 -- ISBN 978-80-7053-283-6
Problematika lesnické typologie VI -- Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004 -- ISBN 80 213 1251 3
Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky / Klusáček, Petr -- Bratislava : SAV, 2003
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The problems of landscape ecology
The problems of registration and evaluation of former waste dumps in Brno -- Bratislava : Slovak Academic Press, 1998
Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu -- Gródno : Instytut geologicznych nauk NAN Belarusi, 2000 -- ISBN 985-6117-51-8
Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialorusko-polskiego seminarium -- S.l. : Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Bialorusi, 2000
Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialoruskopolskiego seminarium -- S.l. : Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Bialorusi, 2000
Problémy periferních oblastí -- Praha : Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, 2005