Listování
od 

Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI) -- Oslavany : Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, 2003
Problematika historických a vzácných knižních fondů -- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno, 2009 -- ISBN 978-80-7053-283-6
Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008 -- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci - Sdružení knihoven České republiky Brno, 2009 -- ISBN 978-80-7053-283-6
Problematika lesnické typologie VI -- Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004 -- ISBN 80 213 1251 3
Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky / Klusáček, Petr -- Bratislava : SAV, 2003
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The problems of landscape ecology
The problems of registration and evaluation of former waste dumps in Brno -- Bratislava : Slovak Academic Press, 1998
Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu -- Gródno : Instytut geologicznych nauk NAN Belarusi, 2000 -- ISBN 985-6117-51-8
Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialorusko-polskiego seminarium -- S.l. : Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Bialorusi, 2000
Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialoruskopolskiego seminarium -- S.l. : Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Bialorusi, 2000
Problémy periferních oblastí -- Praha : Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, 2005
Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- Praha : Geofyzikální ústav ČSAV, 1988
Proc. 12th Int. Conference of IACMAG -- Bombai : Indian Institute of Technology
Proc. 15th Conf. Upper Tertiary -- Brno : Masaryk University -- ISBN 978-80-210-4453-1
Proc. Int. Symposium on Computational Geomechanics -- Rhodes, Greece : IC2E, 2009
Proc. International Workshop on Constitutive Modelling - Development, Implementation, Evaluation, and Application -- Hong Kong : Advanced Technovation Limited -- ISBN 978-988-99537-0-6
Proc. SPIE Vol. 5195: Crystals, Multilayers, and Other Synchrotron Optics -- San Diego : SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2003 -- ISBN 0-8194-5068-5
Proccedings of the 2nd International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006) -- Athens : Heliotopos Conference, 2006
Procedings of the 2nd International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006) -- Athens : Heliotopos Conference, 2006
Proceeding 1th Conference "Geology and Environment" -- Bratislava : Vydavatelstvo Dionýza Štúra, 1998