Listování
od 

Professional assessment and analysis of the current issue of utilization of sand and gravel deposits in specific areas ST4 view of the need of opening a new non-exclusive bearing gravel Věrovany (D5273700), building on existing documents and concepts
Professional assessment CGS on the need of opening new mining gravel on the reserve deposit gravel Arnoltice-Pertoltice (Reg. No. 3000800 Bearing)
Professional assessment CGS on the need of opening new mining gravel on the reserve deposit gravel Bohatice (No. B 3000400) located in the Liberec Region
Professional assessment CGS on the need of opening new mining gravel on the reserve deposit gravel Bohatice (No. B 3000400) located in the Liberec Region, the Regional Authority of the Liberec Region and OVSS ME Liberec
Professional assessment of non-reserved mineral deposits - gravel Podlusky-Roudnice (pp. 3088800 D) in terms of geological-bearing characteristics and its significance in terms of usability in accordance with applicable concepts (Regional raw material policy Usti Region ZUR Usti Region and Study of gravel extraction limits the Litomerice), Municipal Office Přestavlky
Professional processing lucid-bearing geological evaluation of specific areas of ST 2 according to the conclusions of LLU - ZÚR Olomouc region in terms of raw material policy of quantitative and qualitative development of deposits of sand and gravel
Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data -- Prague : -, 1999 -- ISBN 80-7080-349-5
Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data / Dempírová, Ludmila -- 2. Conf.on Reference Materials : Praha, 1999
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Profil absolventa -- Praha : Academia, 2008
Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil / Čápová, Dana, Godány, Josef, Horníčková, Eva, Javůrková, Milada, Kramolišová, Pavla, Lhotský, Pavel, Petáková, Zdeňka, Rambousek, Petr, Sedláček, Jan, Starý, Jaromír, Štrupl, Vít, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Prognózy scheelitu (Au) -- Praha : Geoindustria Praha - Přírodovědecká fakulta UK, 1989
Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií -- Brno : Český geologický ústav, 1996
Program and Abstracts -- Prague : ICPF ASCR, 2013
Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Area -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1998
Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1998
Program and Abstracts of International Conference on Coal and organic Petrology, ICCP - TSOP Joint Meeting -- Oviedo : Instituto Nacionál del Carbón, 2008
Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and eismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993 -- Veldhoven : Koninklijk nederlands meteorologisch instituut, 1993
Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands -- Veldhoven : Koninklijk nederlands meteorologisch instituut, 1993
Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993 -- Veldhoven : Koninklijk nederlands meteorologisch instituut, 1993
Program and Paper Abstracts of World Congress on Ultrasonics-Ultrasonics International 2005 -- Beijing : Acoustical Society of China, 2005