Listování
od 

Profil absolventa -- Praha : Academia, 2008
Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil / Čápová, Dana, Godány, Josef, Horníčková, Eva, Javůrková, Milada, Kramolišová, Pavla, Lhotský, Pavel, Petáková, Zdeňka, Rambousek, Petr, Sedláček, Jan, Starý, Jaromír, Štrupl, Vít, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Prognózy scheelitu (Au) -- Praha : Geoindustria Praha - Přírodovědecká fakulta UK, 1989
Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií -- Brno : Český geologický ústav, 1996
Program and Abstracts -- Prague : ICPF ASCR, 2013
Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Area -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1998
Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1998
Program and Abstracts of International Conference on Coal and organic Petrology, ICCP - TSOP Joint Meeting -- Oviedo : Instituto Nacionál del Carbón, 2008
Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and eismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993 -- Veldhoven : Koninklijk nederlands meteorologisch instituut, 1993
Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands -- Veldhoven : Koninklijk nederlands meteorologisch instituut, 1993
Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993 -- Veldhoven : Koninklijk nederlands meteorologisch instituut, 1993
Program and Paper Abstracts of World Congress on Ultrasonics-Ultrasonics International 2005 -- Beijing : Acoustical Society of China, 2005
Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování... / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Program prací na testovací lokalitě / Procházka, Josef -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Nývlt, Daniel, Tomanová Petrová, Pavla, Žáček, Vladimír, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Program výzkumu Antarktidy / Holub, Franitšek V., Jeřábek, Petr, Kadlec, Jaroslav, Klán, Petr, Košler, Jan, Lexa, Ondrej, Máčka, Zdeněk, Mixa, Petr, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel, Svojtka, Martin, Žák, Jiří, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Programa y Resumen de contribuciónes del IX Congreso Geologico de América central -- San José, 2008
Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central -- San José, 2008
Programas y resúmenes del 9. Congreso geológico de América Central -- San José : Dirección de Geología y minas, Costa Rica, 2008
Programme and Abstracts 9th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica -- Chambéry : Université de Savoie, 1998