Listování
od 

Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Nývlt, Daniel, Tomanová Petrová, Pavla, Žáček, Vladimír, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Program výzkumu Antarktidy / Holub, Franitšek V., Jeřábek, Petr, Kadlec, Jaroslav, Klán, Petr, Košler, Jan, Lexa, Ondrej, Máčka, Zdeněk, Mixa, Petr, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel, Svojtka, Martin, Žák, Jiří, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Programa y Resumen de contribuciónes del IX Congreso Geologico de América central -- San José, 2008
Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central -- San José, 2008
Programas y resúmenes del 9. Congreso geológico de América Central -- San José : Dirección de Geología y minas, Costa Rica, 2008
Programme and Abstracts 9th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica -- Chambéry : Université de Savoie, 1998
Programme and Abstracts of International Symposium on Cretaceous Major Geological Events and Earth System - Workshop on Cretaceous Oceanic Red Beds:Palaeoclimate, Palaeoceanography and Ocean-Land Interaction (IGCP 463,494) -- Beijing : China University of Geosciences, 2006
Programme and Abstracts of the 3rd International Palaeontological Congress, London June 28t - July 3 -- London : Palaeontological Society, 2010
Programme of the Fieldtrip: Geology of the HGR 1651 and 1652- middle and souther Moravia. Guidbook (Time 28.-31.March 2012)
Programnas y resúmenes de 9. Congreso geológico de America Central -- San José : Dirección de geología y Minas, Costa Rica, 2008
Programy a algoritmy numerické matematiky 8 -- Praha : MÚ AV ČR, 1996
Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
Progress in acoustic emission 8. Proceedings of the 13th international acoustic emission symposium -- Nara : JSNDI, 1996
Progress in acoustic emission VII. Proceedings of 12th international acoustic emission symposium -- Sapporo : Japanese Society for NonDestructive Inspection, 1994
Progress in Landslide Science -- Kyoto : Springer, 2007
Progress in the Modelling of Critical Thresholds and Dynamic Modelling, including Impacts on Vegetation in Europe, CCE Status Report 2010 -- Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment -- ISBN 978-90-6960-249-3
Progress Report on ASPELEA Project, 1st period (October 1, 1997 - September 30, 1998) / Schenk, Vladimír -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Progress Report on ASPELEA Project, 2nd period (Oct. 1, 1998 - Sept. 30, 1999), IRSM AS CZ Prague / Schenk, Vladimír -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Progress Report on ENSeRVES Project, 1st period (June 11, 1997 - June 10, 1998) / Schenk, Vladimír -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Progress Report on ENSeRVES Project, 2nd period (July 1, 1998 - June 30, 1999), IRSM AS CZ Prague / Schenk, Vladimír -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH