Listování
od 

Project 73/1/24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere [of the International correlation programme] : report no 8, on the session in Kyoto, Japan, July 28-August 19, 1981 -- Kyoto : International union for quaternary research, 1982
Project 73/1/24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere [of the International correlation programme] : report no 9, on the session in Paris, France, September, 1982 -- Paris : [S.l.], 1983
Project 73/1/24" Quaternary glaciations in the Northern hemisphere", Report No 7 -- Praha : Ústřední ústav geologický, 1982
Project Elbe IV : 2003-2006 -- Prague : T.G. Masaryk Water Research Institute, 2006 -- ISBN 80-85900-70-X
Project of a balneological borehole at Teplice nad Becvou, depth 1500m.
Project: Realisation og geological and other studies on the test locatity Melechov - 2. part Partial report: Detailed ground geological investigation
Projekt Labe IV
Projekt Labe IV : 2003-2006 -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2006 -- ISBN 80-85900-67-X
Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever / Holečko, J., Kajzar, Vlastimil, Koníček, Petr, Kukutsch, Radovan, Przeczek, A., Ptáček, Jiří, Sojka, R., Souček, Kamil, Stoniš, M., Suchanek, E., Šňupárek, Richard, Vavro, Martin, Waclawik, Petr -- Ostrava : OKD, a.s., Důl ČSM, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003 / Kottnauer, Pavel, Pichl, Richard, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací / Breiter, Karel, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b / Breiter, Karel, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací / Breiter, Karel, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum / Breiter, Karel, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací / Breiter, Karel, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekty mezinárodní spolupráce, 2
Prokopské a Dalejské údolí -- Praha : Consult, 2003
Proměny krajiny a udržitelný rozvoj -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2002 -- ISBN 80-7044-407-X
Proposal of ecostabilization measurements in U Dvou Louček catchment
Proposal of ecostabilization measures for territorial plan of Vimperk region