Listování
od 

Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever / Holečko, J., Kajzar, Vlastimil, Koníček, Petr, Kukutsch, Radovan, Przeczek, A., Ptáček, Jiří, Sojka, R., Souček, Kamil, Stoniš, M., Suchanek, E., Šňupárek, Richard, Vavro, Martin, Waclawik, Petr -- Ostrava : OKD, a.s., Důl ČSM, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003 / Kottnauer, Pavel, Pichl, Richard, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací / Breiter, Karel, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b / Breiter, Karel, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací / Breiter, Karel, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum / Breiter, Karel, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací / Breiter, Karel, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekty mezinárodní spolupráce, 2
Prokopské a Dalejské údolí -- Praha : Consult, 2003
Proměny krajiny a udržitelný rozvoj -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2002 -- ISBN 80-7044-407-X
Proposal of ecostabilization measurements in U Dvou Louček catchment
Proposal of ecostabilization measures for territorial plan of Vimperk region
Proposal of ecostabilization measures in Pluhův bor catchment
Proposal of ecostabilization measures in the Lysina catchment
Proposals of ecostabilization measurements in the Liz cathment
Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Prosatředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
Prosatředí jako ekonomická báze paleolitických lovců / Musil, Rudolf -- Brno : Akademie, 2002
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Prosecké podzemí. Geologická a montanistická studie / Cílek, Václav -- Praha 6, Rozvojová 135 : Geologický ústav Akademie věd ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prosek - Residence. Final report on geophysical measurements