Listování
od 

Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve -- Praha : Správa chráněných krajinných oblastí ČR, 1996
Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- Praha : Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká speleologická společnost, 1996
Pseudokrasový sborník -- Praha : Zlatý Kůň a Česká speleologická společnost, 1999 -- ISBN 80-85304-64-3
Pseudokrasový sborník. sv. 1 -- Praha : Zlatý kůň, 1999
Publ. Inst. Geoph. PAS
Public recreation and landscape protection - with man and hand in hand? Conference proceedings -- Brno : MU, 2013 : Polish Academy Sciences, 1999
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 1995 : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 1993
Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. -- Warszawa : PAN Instytut geofizyki, 1999
Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. Selected and Revised Contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. M-24(340), Monographic Volume. -- Warszawa : Polish Academy of Sciences, 2002
Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geotechnics. Selected and revised contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. M-24(340), Monographic Volume. -- Warszawa : Polish Academy of Sciences, 2002
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Seismicity in Mines. -- Warszawa : PANInstytut geofizyki, 1995
Publikace ČKAIT.
Půda v průmyslové krajině -- Olomouc : Bioinstitut, 2009
Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 11-21 Karlovy Vary / Janderková, Jana, Sedláček (Brno), Jan, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-33 Plzeň / Janderková, Jana, Sedláček (Brno), Jan, 2013
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-43 Dobříš / Janderková, Jana, Sedláček (Brno), Jan, 2013
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 21-24 Klatovy / Janderková, Jana, Sedláček (Brno), Jan, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)