Listování
od 

REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva / Buda, Jan, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Krejčí, Zuzana, Paleček, Martin, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Dušek, Karel, Godány, Josef, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Sedláček, Jan, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Registr rizikových opuštěných úložných míst / Kujal, Roman, Štrupl, Vít, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Registration database synchronization module
Rejon Starégo Města - Atrakcje geoturystyczne / Pecina, Vratislav -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-819-9
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Rejon Žulovej - Atrakcje geoturystyczne / Pecina, Vratislav -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-823-6
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Rejuvenation Research
Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000 / Buriánek, David, Čapek, David, Čopjaková, Renata, Dudíková Schulmannová, Barbora, Dušek, Karel, Haloda, Jakub, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna, Konopásek, Jiří, Kopačková, Veronika, Košuličová, Monika, Malec, Jan, Melichar, Rostislav, Nahodilová, Radmila, Pertoldová, Jaroslava, Soejono, Igor, Sulovský, Petr, Škoda, Radek, Šrámek, Josef, Štědrá, Veronika, Táborský, Zdeněk, Tajčmanová, Lucie, Týcová, Patricie, Verner, Kryštof, Veselovský, František, Vondrovic, Lukáš, Vrána, Stanislav, Zavřelová, Alice, Žáčková, Eliška, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster / Čejchanová, Alena, Kondrová, Lucie, Tomas, Robert, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
rekonstrukce nitrátového znečištění systému břehové infiltrace Káraný, s použitím izotopů N a 18O.
Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve) / Hroch, Tomáš, 2006
Typ dokumentu: diplomová práce
Zdroj: ČGS (RIV)
Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996 / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- Brno : Odbor ŽP Magistrátu m. Brna, 1997
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Remote Sensing analysis and interactive GIS of Sokolov-Karlovy Vary agglomeration
Remote Sensing and Global Environmental Change. Tools for Sustainable Development. Summaries -- Graz, 1993
Remote sensing field guide - Desert, Army engineer Topographic Laboratories Fort Belvoir, VA and U. S. Geological Survey Flagstaff, AZ, 1985-1991 / Breed, C. S., Corl, P. A., McCauley, J. F., Rinker, N.
Rendiconti della Societa Paleontologica Italiana
Reotrib 2008 - kvalita paliv a maziv -- Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2008
Repair of Charles Bridge. Detailed exploration in Březín near Manětín. Final report.
Repair of Charles Bridge. Exploration for dimension stone on Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Final report
Repair of Charles Bridge. Exploration of natural stone deposits. Final report from exploration campaign