Listování
od 

Radioactive isotope concentration - potassium K [%], uranium U [ppm], thorium Th [ppm] in the river sediments and suspended particulate matter, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Radioaktivní látky v životním prostředí -- Pardubice : Ekomonitor -- ISBN 978-80-86832-64-7
Radiochemical Conference /15./: Booklet of abstracts. Radiopharmaceuticals and labelled compounds -- Praha : Czech technical university in Prague, 2006
Radioelement Mapping / Barritt, S., Closs, G., Duim, J., Ganguly, C., Matolín, Milan, Minty, B., Reford, S.W., Reimer, G.M., Seiberl, W., Slezak, J., Smith, D., Waggitt, P.W., Wenrich, K. -- Vienna, Austria : International Atomic Energy Agency, 2010 -- ISBN 978-92-0-106110-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
Radnice Member in the Kladno part of the Kladno-Rakovník basin; paleogeography, sedimentation, coalbearingness
Radnické vrstvy kladenské části kladensko-rakovnické pánve; paleogeografie, sedimentace, uhlonosnost / Opluštil, Stanislav, 2000
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Radon in geological environment - Czech experience / Barnet, Ivan, Neznal, Martin, Neznal, Matěj, Pacherová, Petra -- Praha : Czech Geological Survey, 2008 -- ISBN 978-80-7075-707-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon investigations in Czechoslovakia -- Praha : Český geologický ústav, 1990
Radon investigations in Czechoslovakia II -- Praha : Český geologický ústav, 1991
Radon investigations in Czechoslovakia III -- Praha : Český geologický ústav, 1992
Radon investigations in the Czech Republic IV -- Praha : Český geologický ústav, 1993
Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- Prague : Czech Geological Survey and Radon, 2002 -- ISBN 80-7075-585-7
Radon investigations in the Czech Republic V and the second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- Praha : Český geologický ústav, 1994
Radon investigations in the Czech Republic VII and the fourth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- Praha : Český geologický ústav, 1998 -- ISBN 80-7075-269-6
Radon investigations in the Czech Republic VIII and the fifth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- Prague : Czech Geological Survey and Radon, 2000 -- ISBN 80-7075-417-6
Radon investigations in the Czech Republic X -- Praha : Czech Geological Survey, RADON corp., 2004 -- ISBN 80-7075-626-8
Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on Geological Aspects of Radon Risk Mapping / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- Prague : Czech Geological Survey, Radon corp, 2004 -- ISBN 80-7075-626-8
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- Prague : Czech Geological Survey, 2004 -- ISBN 80-7075-626-8
Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- Prague : Czech Geological Survey, Radon, Joint Research Center IES REM Ispra, 2006 -- ISBN 80-7075-661-6
Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping,Czech Geological Survey, Prague / Barnet, Ivan, Neznal, Matěj, Pacherová, Petra -- Prague : Czech Geological Survey, 2006 -- ISBN 80-7075-661-6
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)