Listování
od 

Rockbursts and Seismicity in Mines `93 -- Rotterdam : A.A.Balkema, 1993
Rocks and Minerals at Greath Depth and on the Surface: Subprojects -- Apatity : Geological Institute of Kola Science Centre RAS, 1999
Ročenka 2006. -- Olomouc : Archeologické centrum Olomouc. Příspěvková organizace, 2007 -- ISBN 978-80-86989-06-8
Ročenka geologicko-měřické služby 1979-1980 -- Brno : Geotest, 1982
Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1997 -- Vrchlabí : Správa KRNAP, 1998 -- ISBN 80-902489-9-3
Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif" / Fifernová, Martina, Jarchovský, Tomáš, Klímová, Martina, Klomínský, Josef, Kondrová, Lucie, Moravcová, Olga, Tomas, Robert, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- Praha : USMH AV ČR, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013 / Staš, Lubomír -- Ostrava : TUL, Liberec, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rod Hillendia Reid, 1964 a Guettardiscyphia Fromental, 1860 (Porifera, Hexactinellida) z české křídové pánve / Vodrážka, Radek, 2005
Typ dokumentu: diplomová práce
Zdroj: ČGS (RIV)
Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey / Čápová, Dana, Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Tomas, Robert, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Rome 2008. 70th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Extended abstract & exhibitors' catalogue -- Houten : EAGE, 2008
Rome 2008. 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008 Abstracts : extended abstracts CD-ROM -- - : EAGE Publications BV, 2008
Roofless Caves -- Postojna : karst Research Institute YRC SAZU, 1999
Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., ed.14. kvartér 2008 Brno 27.11.2008. Sborník abstrakt -- Brno : Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2008
Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření / Štrunc, Jaroslav -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH