Listování
od 

Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka / Čápová, Dana, Karbušická, Stanislava, Kramolišová, Pavla, Kujal, Roman, Moravcová, Olga, Sedláček, Jan, Svítil, Radek, Šedinová, Eva, Štrupl, Vít, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozhovory o ekológii a ochraně prírody. -- Martin : Enviro, 1991 / Vološčuk, I.
Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin / Boháček, Zbyněk, Franců, Eva, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozpojiteľnosť uhlia a hornín reznými nástrojmi. 1. 1 / Krúpa, V., Pinka, J., Vašek, Jaroslav -- Košice : Štroffek, 1998 -- ISBN 80-88896-29-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika / Vašek, Jaroslav -- Ostrava : VŠBTU, 1999 -- ISBN 80-7078-645-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpravy Národního technického muzea
Rozpravy Národního technického muzea 222 -- Praha : Národní technické muzeum, Praha -- ISBN 978-80-7037-214-2
Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b / Nývlt, Daniel, 2003
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie / Čížek, David, Karbušická, Stanislava, Kycl, Petr, Rapprich, Vladislav, Svítil, Radek, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
The Rožna Uranium Deposit. Model of late Variscan and postvariscan mineralization
Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9 / Kafka, Jan (ed.)
Rules for using network and inner services
Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt / Chitwa, Gift, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Liyungu, Kennedy, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku, Nyamu, Fred, Ziwa, Gabriel, 2009
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Řešení revitalizace a ochrany kopce Tlustec při dotěžení části zásob kamenolomu Brniště / Cílek, Václav, Hendrych, J., Višňák, R. -- Brno : Hnutí DUHA, 2000 -- ISBN 80-902823-0-X
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference -- Olomouc : PřF UP Olomouc, 2007 -- ISBN 978-80-244-1890-2
Říční krajina -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 2003
Říční krajina /6./ Sborník příspěvků -- Olomouc : UP Olomouc, 2009
Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, 2005 -- ISBN 80-244-1162-8
Říční krajina 4 -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, 2006 -- ISBN 80-244-1495-3