Listování
od 

SOP H-ALI Stanovení n- a isoprenoidních alkanů / Kovářová, Miloslava, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP H-CS Determination of mineral and organic carbon and sulphur
SOP H-CS Stanovení minerálního a organického uhlíku a síry / Bezděk, Josef, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP PL1 Analýza plynů / Boháček, Zbyněk, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP PL1 Gas analysis
SOP V-AOX Determination of adsorbable organically bound halogen in water
SOP V-AOX Stanovení adsorbovatelného organicky vázaného halogenu ve vodách / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-CL Determination of polychlorinated biphenyls and organochlorine insecticides in water
SOP V-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů ve vodách / Boháček, Zbyněk, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-FT Determination of phthalate
SOP V-FT Stanovení ftalátů / Kovářová, Miloslava, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-KON Determination of electrical conductivity
SOP V-KON Stanovení elektrické konduktivity / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-NELGC Determination of nonpolar extractives by GC-FID method
SOP V-NELGC Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou GC-FID / Kovářová, Miloslava, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-NELIR Determination of total and nonpolar extractives in waters
SOP V-NELIR Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek ve vodách / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-PAU Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons
SOP V-PAU Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodách / Bezděk, Josef, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-PH Determination of pH