Listování
od 

SOP V-NELGC Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou GC-FID / Kovářová, Miloslava, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-NELIR Determination of total and nonpolar extractives in waters
SOP V-NELIR Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek ve vodách / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-PAU Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons
SOP V-PAU Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodách / Bezděk, Josef, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-PH Determination of pH
SOP V-PH Stanovení pH / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-RL Determination of dissolved solids
SOP V-RL Stanovení rozpuštěných látek / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP V-TOL Determination of volatile organic substances in water
SOP V-TOL Stanovení těkavých organických látek ve vodách / Boháček, Zbyněk, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP Z-AOXS Determination of adsorbed organically bound halogen
SOP Z-AOXS Stanovení adsorbovaného organicky vázaného halogenu / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP Z-CL Determination of polychlorinated biphenyls and organochlorine insecticides
SOP Z-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů / Boháček, Zbyněk, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP Z-EOX Determination of extractible organically boun halogen
SOP Z-EOX Stanovení extrahovatelného organicky vázaného halogenu / Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP Z-NEL Determination of total and nonpolar extractives
SOP Z-NEL Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek / Kovářová, Miloslava, Sedláčková, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SOP Z-PAU Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons