Listování
od 

Sborník 1. konference Hydroanalytika 2005 -- Hradec Králové : CSlab spol. s r.o, 2005 -- ISBN 80-239-5479-2
Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí -- Ostrava : Esmedia DTP s.r.o., 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Sborník 1.Mezinárodního symposia "Inovace `94" -- Praha : Tanger, 1994
Sborník 2. semináře české tektonické skupiny -- Ostrava, 1997
Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví -- Ostrava : Česká geologická společnost, 1997
Sborník 2. vulkanologického semináře Odborné skupiny vulkanologie -- Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké nám. 14, 41501 Teplice, 2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6
Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii : Česká společnost pro ekologii, 2011
Sborník 3. sjezdu ˇčeské geologické společnosti, 19.-22.9.2007, Volary -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 978-80-87139-11-0
Sborník 4. geologické konference -- Brno : Masarykova universita Brno, 1999
Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách" -- Pardubice : VŠ chemickotechnologická Pardubice, 1993
Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy -- Praha, 1991
Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu -- Ostrava : Esmedia DTP s.r.o., 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009 -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004 -- Praha : Tech Soft Engineering, 2004
Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard -- Praha : TechSoft Engineering, 2005
Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006 -- Praha : TechSoft Engineering, 2006
Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti -- Nečtiny : Česká limnologická společnost, 2006 -- ISBN 80-239-7257-X
Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR -- Praha : ArcData Praha, s.r.o, 2007 -- ISBN 978-80-254-0299-3
Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2003