Listování
od 

Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95" -- Brno, 1995
Sborník 52. konference chemického a procesního inženýrství -- Praha : Novosad, 2005
Sborník 2000 -- Předklášteří : Okresní muzeum Brnovenkov, 2000
Sborník 2004 -- Předklášteří u Tišnova : Muzeum Brněnska, 2004
Sborník abstrakt -- Praha : Společnost pro výzkum a využití jílů, 1994
Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti -- Praha : Česká geologická služba, 2011 -- ISBN 9788087487006
Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti -- Praha : Česká geologická služba, 2005 -- ISBN 80-7075-653-5
Sborník abstrakt 13. Kvartér 2007 -- Brno, 2007
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- Česká republika : Česká geologická služba, 2005 -- ISBN 80-7075-653-5
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007 -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 978-80-87139-11-0
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. -- Praha : Česká geologická společnost, 2005 -- ISBN 80-7075-653-5
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005 -- Praha : Česká geologická společnost, 2005 -- ISBN 80-7075-653-5
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005 -- Praha : Česká geologická společnost, 2005 -- ISBN 80-7075-653-5
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS -- Praha : Česká geologická společnost, 2005 -- ISBN 80-7075-653-5
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007. -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 978-80-87139-11-0
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3.Sjezdu České geol. spol -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 978-80-87139-11-0
Sborník abstraktů -- Most : Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, 1999
Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd -- Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008 -- ISBN 978-80-213-1814-4
Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti -- Liberec : TU v Liberci, 2008 -- ISBN 978-80-7372-367-5
Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie -- Nitra : Institut of landscape ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006