Listování
od 

Sborník Geotechnické symposium -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997
Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- Ostrava : Česká geologická společnost, 1997
Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí -- Liptovský Muikuláš : Správa slovenských jaskýň, Ministerstvo životného prostredia, 2002 -- ISBN 80-8064-145-5
Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002 -- ISBN 80-8064-145-5
Sborník inženýrské seismologie -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1994
Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1982
Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" -- Liptovský Mikuláš-Žilina : Správa slovenských jaskýň, 2004 -- ISBN 80-8064-201-X
Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc -- Ostrava : VŠBTU, 1996
Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" -- FF MU Brno : Ústav archeologie a muzeologie, 2004 -- ISBN 80-210-3381-9
Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.) -- Brno : Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2004 -- ISBN 80-210-3381-9
Sborník konference -- Praha : Česká aerosolová společnost, 2003
Sborník Konference ANSYSYS 2007. Část I. - CFD/FSI -- Praha : TechSoft Engineering, spol. s r.o. Praha, 2007
Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010 : Národní památkový ústav, 2011
Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005 -- Praha, 2005 -- ISBN 80-86186-13-X
Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004 -- Praha : Česká aerosolová společnost, 2004 -- ISBN 80-86186-11-3
Sborník konference Hnědé uhlí 1994
Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové -- Hradec Králové, 2007 -- ISBN 978-80-239-8929-8
Sborník konference Krizový management -- Brno : Vojenská akademie v Brně, 2002
Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- Praha : Český geologický ústav, 1994
Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum -- Brno : Přírodovědecká fakulta MU, 2002