Listování
od 

Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1982
Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" -- Liptovský Mikuláš-Žilina : Správa slovenských jaskýň, 2004 -- ISBN 80-8064-201-X
Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc -- Ostrava : VŠBTU, 1996
Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" -- FF MU Brno : Ústav archeologie a muzeologie, 2004 -- ISBN 80-210-3381-9
Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.) -- Brno : Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2004 -- ISBN 80-210-3381-9
Sborník konference -- Praha : Česká aerosolová společnost, 2003
Sborník Konference ANSYSYS 2007. Část I. - CFD/FSI -- Praha : TechSoft Engineering, spol. s r.o. Praha, 2007
Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010 : Národní památkový ústav, 2011
Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005 -- Praha, 2005 -- ISBN 80-86186-13-X
Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004 -- Praha : Česká aerosolová společnost, 2004 -- ISBN 80-86186-11-3
Sborník konference Hnědé uhlí 1994
Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové -- Hradec Králové, 2007 -- ISBN 978-80-239-8929-8
Sborník konference Krizový management -- Brno : Vojenská akademie v Brně, 2002
Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- Praha : Český geologický ústav, 1994
Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum -- Brno : Přírodovědecká fakulta MU, 2002 : Př.F. UPAL Olomouc, 2005
Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí) -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1995
Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference -- Praha : Acadea, 2013
Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov -- Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2005 -- ISBN 80-88907-53-5
Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000 -- Ostrava : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2000