Listování
od 

Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1986
Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební -- Ostrava : VŠB - Technické university Ostrava -- ISBN 80-248-0499-9
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava -- Ostrava : Ediční středisko VŠBTU Ostrava, 2004
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2007 -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003 -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003 -- ISBN 80-248-0499-9
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava -- Ostrava : VŠB - TU Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava -- Ostrava, Česká republika : VŠB-TU Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005
Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK -- Praha : Univerzita Karlova, 1993
Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1993
Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1993
Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů. -- Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2009 -- ISBN 978-80-86516-31-8
Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu -- České Budějovice : ČAH, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu ČAH -- České Budějovice : ČAH, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- Ostrava : VŠB-TU, 2001
Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- Ostrava : VŠB-TU, 2004
Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém' -- Praha : UK PedF, 2001 -- ISBN 80-7290-059-5
Sborník z konference -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994