Listování
od 

Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice -- Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2013
Sborník příspěvků konference Beton '98 Ostrava -- Ostrava : Dům techniky, 1998
Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO -- Ústí nad Labem : Ústecký kraj, 2013
Sborník příspěvků SciCom v přírodních vědách II -- Ostrava : VŠB-TUO, 2014
Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009 -- ISBN 978-80-7372-543-3
Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika : -, 1999 -- ISBN 80-214-1435-9
Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti -- Praha : Česká limnologická společnost, 2009 -- ISBN 978-80-254-4698-0
Sborník příspěvků z konference "Říční krajina" -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 2006
Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR -- Šlapanice : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006 -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2007 -- ISBN 978-80-86418-00-1
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ius Regale Montanorum -- Kutná Hora : Evropská komise, 2000
Sborník příspěvků z mezinárodní konference o cestovním ruchu a lázeňství Dny Vincenze Priessnitze -- Jeseník : Priessnitzovy Léčebné Lázně Jeseník, 2007 -- ISBN 978-80-254-1316-6
Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470 -- Praha : ČVUT, 2000
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 -- Praha : ČVUT, 2008
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- Praha : České vysoké učení technické v Praze a Česká vědeckotechnická vodohospodářská , 2005
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2006
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích -- Praha : České vysoké učení technické , 2007 -- ISBN 978-80-01-03960-1
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments" -- Praha : ČVUT a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2008
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích -- Brno : VUT Brno, 2013
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- Praha : ČVUT Praha , 2004