Listování
od 

Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000 -- Praha : Humusoft, 2000
Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999
Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999
Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd -- Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008 -- ISBN 978-80-213-1879-3
Sborník příspěvků 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář -- Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- ISBN 978-80-210-5978-8
Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR -- Praha : ARCDATA PRAHA, s.r.o, 2009 -- ISBN 978-80-904450-1-7
Sborník příspěvků 21. ročníku konference -- Praha : Ústav chemických technologií v Praze, 2013
Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999
Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003 -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003
Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice -- Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2013
Sborník příspěvků konference Beton '98 Ostrava -- Ostrava : Dům techniky, 1998
Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO -- Ústí nad Labem : Ústecký kraj, 2013
Sborník příspěvků SciCom v přírodních vědách II -- Ostrava : VŠB-TUO, 2014
Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009 -- ISBN 978-80-7372-543-3
Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika : -, 1999 -- ISBN 80-214-1435-9
Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti -- Praha : Česká limnologická společnost, 2009 -- ISBN 978-80-254-4698-0
Sborník příspěvků z konference "Říční krajina" -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 2006
Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR -- Šlapanice : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006 -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2007 -- ISBN 978-80-86418-00-1
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ius Regale Montanorum -- Kutná Hora : Evropská komise, 2000