Listování
od 

Sborník příspěvků z konference "Říční krajina" -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 2006
Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR -- Šlapanice : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006 -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2007 -- ISBN 978-80-86418-00-1
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ius Regale Montanorum -- Kutná Hora : Evropská komise, 2000
Sborník příspěvků z mezinárodní konference o cestovním ruchu a lázeňství Dny Vincenze Priessnitze -- Jeseník : Priessnitzovy Léčebné Lázně Jeseník, 2007 -- ISBN 978-80-254-1316-6
Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470 -- Praha : ČVUT, 2000
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 -- Praha : ČVUT, 2008
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- Praha : České vysoké učení technické v Praze a Česká vědeckotechnická vodohospodářská , 2005
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2006
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích -- Praha : České vysoké učení technické , 2007 -- ISBN 978-80-01-03960-1
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments" -- Praha : ČVUT a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2008
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích -- Brno : VUT Brno, 2013
Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- Praha : ČVUT Praha , 2004
Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálncíh vědách. -- Brno : Masarykova unverzita, 2007
Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie,, 2007 -- ISBN 978-80-7040-986-2
Sborník příspěvků ze semináře.
Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích -- Praha : ČVUT Praha, 2013
Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2014 -- ISBN 978-80-87577-14-1
Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99 -- České Budějovice : -, 1999 -- ISBN 80-7040-353-5
Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1993