Listování
od 

Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel -- Brno : Institut regionálních informací, 2007
Sborník přednášek METAL 97 -- Ostrava : VŠBTU Ostrava, 1997
Sborník přednášek Sanace 2009 -- Brno : Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2009
Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky" -- Brno : Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, 2002
Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- Praha : Geoindustria, 1987
Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost) -- Jeseník : Česká geologická služba, prac. Jeseník, 2004 -- ISBN 80-7075-630-6
Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- Praha : Český geologický ústav, 1997
Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím -- Praha : Český geologický ústav, 1997
Sborník příspěvků - 19.konference GIS ESRI, ArcData Praha 2010 -- Praha : ArcData Praha, s.r.o, 2010 -- ISBN 978-80-904450-4-8
Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc -- Olomouc : Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc, 2005 -- ISBN 80-244-1111-3
Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta Olomouc, 2005 -- ISBN 80-244-1111-3
Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000 -- Praha : Humusoft, 2000
Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999
Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999
Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd -- Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008 -- ISBN 978-80-213-1879-3
Sborník příspěvků 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář -- Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- ISBN 978-80-210-5978-8
Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR -- Praha : ARCDATA PRAHA, s.r.o, 2009 -- ISBN 978-80-904450-1-7
Sborník příspěvků 21. ročníku konference -- Praha : Ústav chemických technologií v Praze, 2013
Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999
Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003 -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003