Listování
od 

Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví -- Praha : ČBÚ, 2006
Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv -- Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2009
Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94 -- Janov u Liberce : VŠST Liberec, 1994
Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99 -- Ostrava : Vysoká škola báňskáTU, 1999
Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- Sokolov : Okresní muzeum Sokolov, 1996
Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- Sokolov : Okresní muzeum, 1996
Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí" -- Kostelec nad Černými Lesy : Ústav aplikované ekologie VŠZ, 1994
Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- Ostrava : Uhelný průzkum, 1962
Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel -- Brno : Institut regionálních informací, 2007
Sborník přednášek METAL 97 -- Ostrava : VŠBTU Ostrava, 1997
Sborník přednášek Sanace 2009 -- Brno : Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2009
Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky" -- Brno : Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, 2002
Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- Praha : Geoindustria, 1987
Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost) -- Jeseník : Česká geologická služba, prac. Jeseník, 2004 -- ISBN 80-7075-630-6
Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- Praha : Český geologický ústav, 1997
Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím -- Praha : Český geologický ústav, 1997
Sborník příspěvků - 19.konference GIS ESRI, ArcData Praha 2010 -- Praha : ArcData Praha, s.r.o, 2010 -- ISBN 978-80-904450-4-8
Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc -- Olomouc : Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc, 2005 -- ISBN 80-244-1111-3
Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta Olomouc, 2005 -- ISBN 80-244-1111-3
Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000 -- Praha : Humusoft, 2000