Listování
od 

Sborník sluneční soustava -- Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, 1998
Sborník statí XXIX. Dnů radiační ochrany -- Praha : ediční středisko ČVUT, 2007 -- ISBN 978-80-01-03901-4
Sborník Studentské geologické konference 2005 -- MUNI, Brno : Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2005
Sborník studentské geologické konference Brno 2005 -- Brno : Přírodovědecká fakulta MU , 2005
Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy, 2. díl -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2013 -- ISBN 978-80-7435-293-5
Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství. -- Příbram, 1998
Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 -- Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008 -- ISBN 978-80-254-1340-1
Sbornik trudov meždunarodnoj konferenciji "Chimija na rubeže tysjačeletij" -- Moskva : Vydavatelství moskevské státní university, 2000
Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1986
Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební -- Ostrava : VŠB - Technické university Ostrava -- ISBN 80-248-0499-9
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava -- Ostrava : Ediční středisko VŠBTU Ostrava, 2004
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2007 -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003 -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003 -- ISBN 80-248-0499-9
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava -- Ostrava : VŠB - TU Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava -- Ostrava, Česká republika : VŠB-TU Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005
Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK -- Praha : Univerzita Karlova, 1993
Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1993