Listování
od 

Sedimentary Basins of Libya. Second symposium Geology of Libya -- Tripoli : Earth Science Society of Lybia (ESSL), 2000
Sedimentary Kaolin and Sand of the Black River Bay, Jamaica, as Supplementary Raw Materials : initial report / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel -- Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentary provenance of mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian area - geochronology of detrital zircons by laser ablation ICPMS
Sedimentation and paleogeography of the Radnice Member (Duckmantian/Bolsovian) in the Kladno part of the Kladno-Rakovník Basin
Sedimentologica -- Wroclaw : WIND Publ. Co., 2007 -- ISBN 978-83-922330-1-5
Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy) / Lojka, Richard, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentology and provenance of the Upper Rotliegend alluvial deposits (Trutnov Fm., Intrasudetic Basin, NE Bohemia)
Sedimenty vodných tokov a nádrží -- Bratislava : Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 2005 -- ISBN 80-89062-41-5
Sedmdesát let geologické služby v Československu -- Praha : Český geologický ústav, 1989 -- ISBN 80-075-009-X
SEG Expanded Abstracts -- Tulsa : Society of Exploration Geophysicists, 2012
Seismic events at the underground gas storage Háje-Příbram (Czech Republic). Rock Mechanics a challenge for society.. Rock Mechanics a challenge for society. / Brož, Milan, Horáček, M., Málek, Jiří, Růžek, Bohuslav -- Lisse : A.A.Balkema, 2001 -- ISBN 90-2651-821-8
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismic exploration I.
Seismic Processesand Associated Phenomena in West Bohemia and in the Vogtland -- Praha : Geophysical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999
Seismic source models and determination of their parameters by waveform inversion / Jechumtálová, Zuzana -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismic waves in complex 3-D structure. Report 16 -- Prague : Charles university, 2006
Seismic waves in complex 3-D structures. Report 3
Seismic waves in complex 3-D structures. Report 6
Seismic waves in complex 3-D structures. Report 7 -- Prague : Charles University, 1998
Seismic waves in complex 3-D structures. Report 12 -- Prague : Charles University, 2002
Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14 -- Prague : Charles University, 2004