Listování
od 

Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém / Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Makovský, Jaroslav, Rambouský, Zdeněk -- Ostrava : UGN AV ČR Ostrava, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- Ostrava : Diamo, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- Ostrava : DIAMO s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- Ostrava : REVLAN, s.r.o, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sekundárna sukcesia II -- Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 1998
Selected igneous rocks from the Benbow Inlier-West proposed as crushed rock aggregates, Jamaica : progress report / Bosák, Pavel, Korbelová, Zuzana, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Prague : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Selected Papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005 / Brimblecombe, Peter, Houle, Daniel, Novák, Martin, Veron, Alain -- Exeter, UK : Elsevier, 2007 -- ISBN 0883-2927
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Selected papers from the Eleventh International humic substances society conference, Boston MA, USA, 2002
Selecting application of the Photoarchive
Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy / Řídkošil, Tomáš, Švábenická, Lilian -- Turnov : Muzeum Českého ráje v Turnově, 2010 -- ISBN 978-80-87416-04-4
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Chalenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra -- Liberec : Technical University, 2007 : Institute of Geonics AS CR, 2013
Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2007 -- ISBN 978-80-86407-12-8
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2005 -- ISBN 80-86407-04-7
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seminar on Numerical Analysis.Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra -- Ostrava : Institute of Computer Science AS CR, 2005 : Institute of Computer Science AS CR, 2006
Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- Ostrava : IGI VŠB TU Ostrava, 1996
Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Sborník referátů -- Ostrava : VŠBTU, 1996
Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země" -- Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008
Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje -- Praha : Ústav chemie pevných látek VŠCHT, 1997