Listování
od 

Skolekodonti barrandienského siluru / Tonarová, Petra, 2012
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Skrytá poselství vědy. Rozhovory s vědci -- Praha : Academia, 2009
Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov / Daněk, T., Doležal, M., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Slivka, V., Štěpánková, H., Žůrek, P. -- Ostrava : VŠB Technická univerzita Ostrava, HGF, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov / Daněk, T., Doležal, M., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Slivka, V., Štěpánková, H., Žůrek, P. -- Ostrava : DIAMO, s.p, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice / Jahoda, Karel, Rybář, Jan, Spanilá, Tamara -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe / Brož, Milan, Hrubcová, Pavla, Hubatka, František, Karousová, Olga, Novotný, Miroslav, Růžek, B., Špaček, Petr, Špičák, Aleš, Švancara, Jan, Uličný, David -- Praha, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: MU, PřF
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02 / Brož, Milan, Hrubcová, Pavla, Hubatka, F., Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Špaček, Petr, Špičák, Aleš, Švancara, J., Uličný, David -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slope deformations in the Czech Republic
Slope instabilities created in connection with extreme spring snow melting in March and april 2006
Slope instability and selected geofactors map 1:25 000, sheet 24-324 Brno-sever
Slope stability of the Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice and Vrané water reservoirs - reconnaissance
Slope tectonics -- London : Geological Society London -- ISBN 1-86239-324-9
Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami
Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami / Musil, Rudolf : Gloria, 2002
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Slova v jazyce kamenů, pod nimiž pohřbili mého předka zaživa / Cílek, Václav -- Praha : Arbor vitae Praha, 1998
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Slovak Geological Magazin -- Bratislava : Geological Survey of Slovak Republic, Dionýz Štúr Publisher, 2003 -- ISBN 1335-96X
Slovak Geological Magazine -- Bratislava : Štátný geologický ústav Dionýza Štúra
Slovensko a integrujúca sa Európa -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002
Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne -- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2004