Listování
od 

Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov / Daněk, T., Doležal, M., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, P., Slivka, V., Štěpánková, H., Žůrek, P. -- Ostrava : DIAMO, s.p, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice / Jahoda, Karel, Rybář, Jan, Spanilá, Tamara -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe / Brož, Milan, Hrubcová, Pavla, Hubatka, František, Karousová, Olga, Novotný, Miroslav, Růžek, B., Špaček, Petr, Špičák, Aleš, Švancara, Jan, Uličný, David -- Praha, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: MU, PřF
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02 / Brož, Milan, Hrubcová, Pavla, Hubatka, F., Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Špaček, Petr, Špičák, Aleš, Švancara, J., Uličný, David -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slope deformations in the Czech Republic
Slope instabilities created in connection with extreme spring snow melting in March and april 2006
Slope instability and selected geofactors map 1:25 000, sheet 24-324 Brno-sever
Slope stability of the Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice and Vrané water reservoirs - reconnaissance
Slope tectonics -- London : Geological Society London -- ISBN 1-86239-324-9
Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami
Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami / Musil, Rudolf : Gloria, 2002
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Slova v jazyce kamenů, pod nimiž pohřbili mého předka zaživa / Cílek, Václav -- Praha : Arbor vitae Praha, 1998
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Slovak Geological Magazin -- Bratislava : Geological Survey of Slovak Republic, Dionýz Štúr Publisher, 2003 -- ISBN 1335-96X
Slovak Geological Magazine -- Bratislava : Štátný geologický ústav Dionýza Štúra
Slovensko a integrujúca sa Európa -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002
Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne -- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2004
Slovník pro studenty antropologie I. A - L / Bělka, Luboš, Beran Cimbůrková, Petra, Boberová, Kateřina, Bravený, Pavel, Budil, Ivo, Bureš, Petr, Čuta, Martin, Dohnalová, Marie, Filipský, Jan, Honcoopová, Helena, Horáčková, Ladislava, Horký, Drahomír, Hruška, Blahoslav, Kandert, Josef, Kašpar, Oldřich, Kolmaš, Josef, Komárek, Stanislav, Kovárník, Jaromír, Králík, Miroslav, Králíková, Michaela, Křivanová, Michaela, Laštovičková, Monika, Löwensteinová, Miriam, Machalová, Tatiana, Macúchová, Klára, Maiello, Giuseppe, Malina, Jaroslav, Moravčíková, Zuzana, Mořkovský, Tomáš, Musil, Rudolf, Nováková, Marie, Novotný, Stanislav, Novotný, Vladimír, Oliverius, Jaroslav, Olivová, Lucie, Páč, Libor, Pardyová, Marie, Pavelka, Jiří, Pospíšil, Ivo, Prokopec, Miroslav, Přívratský, Vladimír, Rašková Zelinková, Michaela, Relichová, Jiřina, Rezáková, Olga, Řiháková, Alena, Skupnik, Jaroslav, Sojková, Tereza, Svoboda, Jiří, Šatava, Leoš, Šín, Lukáš, Štefková, Petra, Thér, Richard, Tvrdý, Zdeněk, Unger, Josef, Urbanová, Petra, Vachala, Břetislav, Vančata, Václav, Vančatová, Marina, Vaňharová, Michaela, Vargová, Lenka, Vorlíček, Jiří, Vrhel, František, Wolf, Josef, Záhořík, Jan, Zvěřina, Jaroslav -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007 -- ISBN 978-80-7204-508-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
SlovTec 08 -- Bratislava : SLOVTEC, 2008 -- ISBN 978-80-89343-01-0
SlovTec 08, 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23-26 April 2008 -- Bratislava : State Geological Institute of Dionýz Štúr, 2008 -- ISBN 978-80-89343-01-0