Listování
od 

Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití / Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000 / Adamová, Marie, Batík, Petr, Čech, Stanislav, Čurda, Jan, Fediuk, Ferry, Godány, Josef, Gürtlerová, Pavla, Hanžl, Pavel, Klomínský, Josef, Kříbek, Bohdan, Kycl, Petr, Lhotský, Pavel, Manová, Magdalena, Pálenský, Peter, Rambousek, Petr, Rudolský, Jiří, Schovánek, Pavel, Skácelová, Darja, Štěpánek, Petr, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SNA '09 - Seminar on Numerical Analysis & Winter School -- Ostrava : Institute of Geonics AS CR, 2009
SNA ´08 - Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Liberec : Technical University of Liberec, 2008
SNA ´09 - Seminar on Numerical Analysis -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2009 -- ISBN 978-80-86407-60-9
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
SNA ´09 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
SNA´08 Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Liberec : Technical Universiity of Liberec, 2008
SNA´08- Seminář on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Liberec : Technical University of Liberec, 2008
SNA´14 - Seminar on Numerical Analysis . Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Praha : Institute of Computer Science AS CR, 2014
Sociální klima městského obvodu Michálkovice / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- Brno : Ústav geoniky AV ČR - Brno, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje / Horská, H., Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Třebíč : Západomoravské muzeum, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociedad Espanola de Mineralogia. Boletin
Society and environment. Towns and settlement in Europe -- Warszawa : Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN, 2003
The Society for Geology Applied to Minerál Deposits (SGA) celebrates its 40th Anniversary: 1965-2005 / Pašava, Jan, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Society for the Preservation of Natural History Collections, 24th Annual Meeting, 6-11 July 2009 Leiden, The Netherlands. Bridging Continents New Initiatives and Perspectives in Natural History Collections. Abstracts and Outline Programme -- Leiden : Society for the Preservation of Natural History Collections, 2009
Society of exploration geophysicists. Expanded abstracts with biographies. 1998 technical program. Volume 2 -- New Orleans : SEG, 1998
Socio-economic disparities and the role of local development -- Warszawa : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2009
Software and Alhorithms of Numerical Mathematics. Proceedings of the 16th summer school -- Prague : Czech Technical University in Prague, 2005
Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 11-21 Karlovy Vary
Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 12-33 Plzeň