Listování
od 

Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR. / Blecha, Vratislav, Kněz, Jaroslav, Mareš, Stanislav, Matolín, Milan, Vilhelm, Jan, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Současný vědecký výzkum v Krkonoších - Výběr toho nejzajímavějšího -- Vrchlabí : Sdružení Člověk a Krkonoše -- ISBN 978-80-86418-65-0
Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy / Klusáček, Petr, Krejčí, Tomáš, Martinát, Stanislav, Pavelčíková, N., Pospíšilová, Jana, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2009 -- ISBN 978-80-86407-69-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Souhrnná mapa ložiskového průzkumu oblasti Zamtyn Nuruu 1:50,000, list L-47-89B
Souhrnná mapa ložiskového průzkumu oblasti Zamtyn Nuruu 1:50,000, list L-47-89G
Souhrnná mapa ložiskového průzkumu oblasti Zamtyn Nuruu 1:50,000, list L-47-90G
Souhrnná mapa ložiskového průzkumu oblasti Zamtyn Nuruu 1:50,000, list L-47-101A
Souhrnná mapa ložiskového průzkumu oblasti Zamtyn Nuruu 1:50,000, list L-47-101B
Souhrnná mapa ložiskového průzkumu oblasti Zamtyn Nuruu 1:50,000, list L-47-101G
Souhrnná mapa vyhledávacího ložiskového průzkumu, 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89A
Souhrnná mapa vyhledávacího ložiskového průzkumu, 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89V
Souhrnná mapa vyhledávacího ložiskového průzkumu, 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90B
Souhrnná mapa vyhledávacího ložiskového průzkumu, 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90V
Souhrnná mapa vyhledávání ložisek nerostných surovin 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90A
Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004 / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina / Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994. / Mikulík, Oldřich, Nováček, Vítězslav, Vaishar, Antonín, Vaisharová, J., Zapletalová, Jana -- Brno : Regiograph, 1994 -- ISBN 80-901522-7-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sources, emplacement environmnets, and metamorphic evolution of metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif). / Crowley, Quentin, Kachlík, Václav, Štědrá, Veronika, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
South Bohemia in the Late and Latest Bronze Age.
Sovremennyje metody izmerenija, obrabotki a interpretaciji elektromagnitnych dannych -- Moskva : Knižnyj dom LIBROKOM, 2009