Listování
od 

Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska -- Brno : Ústav Geoniky AV ČR, 2004
Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska / Havrlant, M., Hrádek, Mojmír, Ides, D., Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klusáček, Petr, Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich, Müllerová, J., Quitt, Evžen, Rafajová, A., Střítežská, Š., Šotnar, P., Zapletalová, Jana -- Brno : MSD, spol s.r.o., Skorkovského 70a, 615 00 Brno, 2004 -- ISBN 80-86407-03-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Soubor rozšířených abstrakt z 3. interdisciplinárního semináře Vývoj osídlování ČR -- Brno : Společnost pro dějiny věd a techniky při AV ČR, 1995
Soubor strukturních map oblasti Zamtyn Nuruu
Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- Praha : Výzkumný a vývojový ústav stavebních závodů, 1983
Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve / Kukutsch, Radovan, Staš, Lubomír, Waclawik, Petr -- Ostrava : Dalkia Industry CZ, a.s, 2014
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné problematika zakládání bytových a občenských staveb -- Praha : Výzkumný a vývojový ústav stavebních závodů, 1983
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1998
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1998 -- ISBN 80-901850-7-X
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1998
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Sborník referátů (1. díl) -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Současné úkoly protiotřesové prevence v OKR -- Ostrava : Montanex, a.s. Ostrava, 1999
Současné výzkumy v Sileziku -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, 1999
Současnost a budoucnost krizového řízení -- Praha : T-SOFT s.r.o, 2004 -- ISBN 80-239-3503-8
Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin -- Ostrava : VŠB-TU, 2005
Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3 -- Ostrava : VŠB-TU, 2005