Listování
od 

Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina / Cílek, Václav, Kubíková, J., Ložek, Vojen -- Praha : Středočeský kraj v produkci nakladatelství Dokořán, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina / Cílek, Václav, Kubíková, J., Ložek, Vojen -- Praha : Středočeský kraj v produkci nakladatelství Dokořán, 2003 -- ISBN 80-86569-40-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Střední průmyslová škola Příbram. Sborník k 150. výročí školy -- Příbram : Střední průmyslová škola Příbram, 2001
Střeleč - lom. Aktualizace strukturně geologické charakteristiky skaříšovského zlomu / Čech, Stanislav, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Střeleč - vrt V 800. Prováděcí projektová dokumentace / Čech, Stanislav, Seifert, Antonín, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Střeleč quarry. Geological interpretation of the geophysical field work
Střeleč. Skaříšovský zlom / Čech, Stanislav, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- Jihlava : Česká speleologická společnost ZO 6-18 Cunicunulus, 1998
Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- Jihlava : Muzeum Vysočiny, 2004 -- ISBN 80-86382-12-5
Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- Brno : Archaia, 2007 -- ISBN 978-80-903588-4-3
Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací -- Jihlava : Muzeum vysočiny Jihlava, 2007
Stříbrná Jihlava 2007. Suplementum 1. Archeologické výzkumy na Vysočině -- Jihlava : Archaia Brno o.p.s, 2008 -- ISBN 978-80-903588-4-3
Stříbrné minerální asociace v Československu -- Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1992
Studentská geologická konference 2004 - sborník abstraktů -- Brno : Ústav geologických věd PřF Masarykovy Univerzity, Brno, 2004
Studentská geologická konference 2006 - sborník abstraktů -- Brno, 2006
Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů -- Brno : Ústav geologických věd. Přírodov.fak.MU Brno a Ćeská geologická společnost, 2006
Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů -- Brno : ÚGV PřF MU, 2009
Studentská geologická konfrence 2006, sborník abstraktů -- Brno : PřF MU Brno, Čes. geol. spol, 2006
Studia geographica
Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica -- Krakow : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2004